امامزاده سوت مریم - کاموس - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
امامزاده سوت مریم Irán santuario
احمد آباد شاهجرد Irán lugar poblado
کوه افله Irán montaña
امامزاده عماد Irán santuario
میلک Irán granja
امامزاده طاهر Irán santuario
بنه گماران Irán corral
امامزاده شاهزاده احمد Irán santuario
حسن آباد فشافویه Irán lugar poblado
کوه تاوچال Irán cerro
مقبره شیخ یعقوب کلینی Irán tumba
قلعه نو چمن Irán lugar poblado
دورسون آباد Irán lugar poblado
کوه گه Irán cerro
دزده کوه Irán montaña
محمد آباد چمبورک Irán granja
عبدالله آباد رضائيه Irán lugar poblado
كنار گرد بالا Irán lugar poblado
خانلق Irán lugar poblado
کوه بنه پیر Irán montaña
جلال آباد Irán lugar poblado
بندارت Irán lugar poblado
کوه کلاترک Irán montaña
کوه کلاه فرنگی Irán montaña
دهنه چاه دراز Irán desembocadura de valles o arroyos intermitentes del desierto
دره پهن Irán localidad
بهمنیه Irán área
هزار دره Irán localidad
کوه تختی Irán montaña
امامزاده Irán granja abandonada
خیابان امام خمینی Irán calle
خیابان پانزده خرداد جنوبی Irán calle
شهرک علوی Irán sección de un lugar poblado
خیابان پانزده خرداد شمالی Irán calle
بلوار امام علی Irán calle
ابیل درسی Irán arroyo
امامزاده سید محمد Irán santuario
امامزاده انوش Irán santuario
شاهزاده شریف Irán santuario
امامزاده شاه عبدالعظیم Irán santuario
کارویه Irán lugar poblado
امامزاده ساره مریم Irán santuario
شهرک فرهنگیان Irán lugar poblado
رود شور Irán arroyo
بند اسد Irán localidad
تلخ آب Irán granja
گچ قربان Irán montaña
قلعه سفید Irán lugar poblado
کهریز سنگ Irán lugar poblado
باغ حاج غلام Irán jardín
باغ پاریاب Irán jardín
بهشت شهدا Irán granja
اسلام آباد Irán granja
احمد آباد Irán granja
جبرائی پائين Irán lugar poblado abandonado
اشكون Irán lugar poblado abandonado
تلخ آب Irán granja
دره قلیچ Irán granja abandonada
کوه قره داش Irán montaña
قصر عزيزخان Irán sitio histórico
کوه چيرچين Irán montaña
کوه زینی Irán montaña
شمیران نو Irán lugar poblado
باغ زیبا Irán jardín
قلعه فولادی Irán granja
پاسگاه مرزی رازی Irán puesto fronterizo
پاسگاه هسته جیک Irán puesto fronterizo
سیدک Irán lugar poblado
کایر Irán lugar poblado
مير آباد Irán lugar poblado
لاجانی Irán lugar poblado
گلستانه Irán lugar poblado
کوه باغ موسی Irán cerro
رودخانه گرگو Irán arroyo
شور بلاغ Irán manantial
کوه زردکیل Irán montaña
کوه پلنگور Irán montaña
یوسف آباد گولر Irán lugar poblado
رزنگه Irán lugar poblado
گردیک ناصر Irán lugar poblado
هفت آباد Irán lugar poblado
حاج احمد Irán granja
شهرک وانیکس Irán lugar poblado
حاجی آباد Irán lugar poblado
عزیز آباد Irán lugar poblado
کوه میجارک Irán montaña
کوه برده زرد Irán montaña
سیوه دره Irán lugar poblado
گیوران Irán lugar poblado
حبش علیا Irán lugar poblado
ممکان Irán lugar poblado
چاورش Irán lugar poblado
راژان Irán lugar poblado
قلعه ساربان Irán granja
صادقيه Irán lugar poblado
گلچین Irán área
کوه بابا گوی Irán montaña
یوسف آباد Irán lugar poblado
یوسف آباد Irán lugar poblado
گل مورس Irán lugar poblado
دوله پسان Irán lugar poblado
الشریف Irán granja
میدان بسیج Irán plaza
کوه کلک چال Irán montaña
بی گبند Irán granja
قره چه بلاغ Irán lugar poblado
قره آغاج Irán lugar poblado
رزینک Irán granja
تولی Irán lugar poblado
زریخان Irán lugar poblado
امامزاده جعفر Irán santuario
قصر ناصر الدین شاه Irán castillo
ملحملو سفلی Irán lugar poblado
مادلو Irán lugar poblado abandonado
کوه سیاه سر Irán montaña
کوه سه ویژه Irán montaña
آب طالون Irán arroyo
زیبادشت بالا Irán lugar poblado
قره خاج Irán lugar poblado
چرکين داغ Irán montaña
گردنه ناشیو Irán paso
زیوه Irán lugar poblado
سر گوربرداسپی Irán pico
پارک پردیسان Irán parque
آب کیگاه Irán arroyo
علی پسند Irán lugar poblado abandonado
سگریک Irán lugar poblado
بلوار انقلاب Irán calle
میدان ونک Irán plaza
برژوک Irán lugar poblado
کوه قوچ Irán montaña
کوه سلیم Irán montaña
یار پاقلو Irán lugar poblado
چالهرز Irán lugar poblado
قزل آغل Irán lugar poblado
اورتانس Irán lugar poblado
گرو گرد زرین Irán lago
اسگمان Irán lugar poblado
کرکوش Irán lugar poblado
الند Irán lugar poblado
بالابان Irán lugar poblado
بالابان Irán lugar poblado
بردرش علیا Irán lugar poblado
گردنه نظر بیک Irán paso
کوه حلب Irán montaña
شهرک دانشگاه صنعتی Irán lugar poblado
شادلو سفلی Irán lugar poblado
بردرش Irán montaña
سوره دوکل Irán lugar poblado
خراسب Irán lugar poblado
تازه کند Irán lugar poblado
تازه کند Irán lugar poblado
امامزاده علی اکبر Irán santuario
احمد آباد Irán granja
گرگو Irán lugar poblado
بیک کندی Irán lugar poblado
قزل بلاغ Irán lugar poblado
کلیسا کندی Irán lugar poblado
گردوان Irán lugar poblado
ملا باسک Irán lugar poblado
کوه شیر محمد Irán montaña
شیخ سلوی سفلی Irán lugar poblado
شیخ سلوی سفلی Irán lugar poblado
کوران داغی Irán montaña
لورزینی Irán lugar poblado
کچله Irán lugar poblado
نوی Irán lugar poblado
ناویه سور Irán campamento
گرده رش Irán montaña
بزرگراه باقر صدر Irán calle
خیابان کامرانیه Irán calle
سامیان Irán lugar poblado
فرمانیه Irán lugar poblado
چکلو Irán lugar poblado
اسکله بندر دیر Irán muelle
کوه کفتر شاه Irán montaña
کوه خانه سورمه Irán montaña
گردیک Irán lugar poblado
سه کانی Irán lugar poblado
کوه مرگ زیارت Irán montaña
کوی نوبنیاد Irán lugar poblado
خلیج فارس Irán golfo
محمود آباد Irán granja
کوه سرخ Irán montaña
کوه سلطانی Irán montaña
دره کولشه Irán valle
کوه بلبل Irán montaña
عالی بزرگ Irán lugar poblado
کوه حاجی آباد Irán montaña
ییلاق میدان خران Irán centro vacacional
بوته زار Irán localidad
هراول داغ Irán montaña
پاسگاه مرزی ترس آباد Irán puesto fronterizo
دره ایری Irán valle
کوه زیارت Irán montaña
طوره Irán lugar poblado
پاسگاه مرزی بلجوک Irán puesto fronterizo
کوه سنگ سفید Irán montaña
نجیب آباد Irán edificio
گردنه کرکوش Irán paso
زنجیره Irán lugar poblado
سوسوز Irán lugar poblado abandonado
شاه منصور Irán lugar poblado abandonado
زنگو Irán lugar poblado
زنگکان Irán lugar poblado
دره قمبش درسی Irán valle
قیز اولن Irán lugar poblado
اورتا کند Irán lugar poblado
میر آباد Irán lugar poblado
یالقوز آغاج Irán lugar poblado
رودخانه بدولی Irán arroyo
دربند Irán lugar poblado
سنجیلک Irán granja abandonada
دره بره زه Irán valle
کران میانی Irán lugar poblado
کفیل Irán lugar poblado
حاجی سيد علی داغ Irán montaña
سوره بان Irán lugar poblado
سعيد آباد Irán lugar poblado
گرکش Irán localidad
تازه کند Irán lugar poblado
ربط Irán lugar poblado
پاسگاه مرزی سیاه کوه Irán puesto fronterizo
قرمزداش چالدران Irán lugar poblado
کوه چيرچين Irán montaña
ماراکومی Irán granja
بازرگان Irán lugar poblado
پیرگل Irán lugar poblado
هنگروان Irán lugar poblado
کوه هرچین Irán montaña
دلیک داشی Irán lugar poblado
بابکان Irán lugar poblado
طرق داغ دره سی Irán montaña
کوه شلی قرانجل Irán montaña
کوره بالا Irán lugar poblado
میر آباد Irán lugar poblado
آووک Irán granja abandonada
هلانک Irán granja abandonada
کتنلوی سفلی Irán lugar poblado
چخور کندی Irán lugar poblado
جلیل کندی Irán lugar poblado
تقی کندی Irán lugar poblado
فریزبان Irán lugar poblado
شیره کی Irán lugar poblado
سنجی Irán lugar poblado
کوه سربرد Irán pico
قطور چای Irán arroyo
کوه الا داغ Irán montaña
آب گرم Irán lugar poblado
زاویه سفلی Irán lugar poblado
پاسگاه مرزی آق داش Irán puesto fronterizo
جوجهی Irán lugar poblado
گونی Irán lugar poblado
کوه بلندوک Irán montaña
قوردیک سفلی Irán lugar poblado
زاویه علیا Irán lugar poblado
دره دربند Irán valle
برازی Irán lugar poblado
عبدی بیک Irán lugar poblado
امام کندی Irán lugar poblado
آباتی Irán lugar poblado
خانقاه Irán lugar poblado
همت آباد Irán lugar poblado
گونه ور داغ Irán montaña
کتنلوی سفلی Irán lugar poblado
کتنلوی علیا Irán lugar poblado
شکل آباد Irán lugar poblado
شوریک Irán lugar poblado
گردنه قره تپه Irán paso
گردیان Irán lugar poblado
الیاسی Irán lugar poblado
داراب Irán lugar poblado
درماندریک Irán lugar poblado
پهله Irán lugar poblado
چاوشقلی Irán lugar poblado
اگری بوجاق Irán lugar poblado
امیر بیگ سفلی Irán lugar poblado
اکبر آباد Irán lugar poblado
کوه دالانپر کوچک Irán montaña
کوه دالانپر کوچک Irán montaña
کوه کره Irán montaña
کوچشمک Irán lugar poblado
کانی سفید Irán lugar poblado
هفتوان Irán lugar poblado
درشک Irán lugar poblado
بزبزان Irán lugar poblado
بهیک Irán lugar poblado
آجواج Irán lugar poblado
حق ویران Irán lugar poblado
علی بلاغی Irán lugar poblado
دلوزین Irán granja
کوه منجل Irán montaña
نازلو Irán lugar poblado
قزلجه Irán lugar poblado
خانقاه Irán lugar poblado
کوه ترار Irán montaña
دره آغل Irán valle
دره چاورش Irán valle
سر گوربرداسپی Irán pico
کوه تزورک Irán montaña
گنگچین Irán lugar poblado
علی کان Irán lugar poblado
خسروآباد Irán lugar poblado
ملحم Irán lugar poblado
میرآباد Irán lugar poblado
زنگلان Irán lugar poblado
کوه بره یزده Irán montaña
شناتال سفلی Irán granja abandonada
ورک Irán lugar poblado
طالین Irán lugar poblado
دره زمی Irán valle
جرمی Irán lugar poblado
گردنه پورک Irán paso
زیوه Irán lugar poblado
علی آباد Irán lugar poblado
پاسگاه انتظامی زولا Irán comisaría
قصر یک Irán lugar poblado
احمد آباد Irán lugar poblado
بردرش Irán montaña
شیخ ریواس Irán montaña
کوه پورک Irán montaña
کوه دراوینینگ Irán pico
پاسگاه جوزر Irán puesto fronterizo
کوه سرگر Irán montaña
کچیک داغ Irán montaña
کوه برده سور Irán montaña
میرداوود Irán lugar poblado
کوه قاطورچان Irán montaña
صفر آباد Irán granja
کوه سد آقل Irán montaña
ارمنی داغی Irán montaña
سوله دره Irán valle
رودخانه سرهلن Irán arroyo
دار دره Irán valle
کوه یونجه لق Irán montaña
اسپی کمبر Irán montaña
زرین دره Irán lugar poblado
جنیزه Irán lugar poblado
کوسه احمد Irán lugar poblado
تپک Irán lugar poblado
سوستان سفلی Irán lugar poblado
کوه کره کپر Irán montaña
کانی باغ Irán lugar poblado
کله کوکه بالابان Irán localidad
گردک سپیان Irán lugar poblado
ایلزگی Irán lugar poblado
مشکپه Irán centro vacacional
میدان Irán granja abandonada
اشکان پائین Irán granja abandonada
اشکان بالا Irán lugar poblado abandonado
زیوکه Irán lugar poblado
کوه قره چی Irán montaña
پیراشه Irán lugar poblado
کوه ملا نبی Irán montaña
قره بلاغ گلی Irán lago
قره قویون Irán lugar poblado
کچوی پائین Irán lugar poblado
آقابگلو Irán lugar poblado
فرخزاد Irán lugar poblado
کورا بلاغ Irán lugar poblado
دوال Irán granja
پاسگاه علو فرج Irán comisaría
دامباد Irán localidad
تامبات Irán lugar poblado
قره بلاغ Irán lugar poblado
شدی Irán lugar poblado
دم قشلاق Irán lugar poblado
دم قشلاق Irán lugar poblado
شطلو Irán lugar poblado
چاه گون Irán lugar poblado
دانابلاغ Irán lugar poblado
قلعه جوق Irán lugar poblado
خرنج Irán lugar poblado
دیزج Irán lugar poblado
آخورلی Irán lugar poblado
آق مزار Irán lugar poblado
آغ گل Irán lugar poblado
تازه کند Irán lugar poblado
چیانه Irán lugar poblado
مرادکندی Irán lugar poblado
حمزیان علیا Irán lugar poblado
قم قشلاق Irán lugar poblado
سوریک Irán lugar poblado
دارک Irán lugar poblado
دولا گرم Irán lugar poblado
گردنه بزان Irán paso
مرگن قدیم Irán lugar poblado
قوشا بلاغ پائین Irán lugar poblado
آرپادره سی Irán isla
باراندوز چای Irán arroyo
مارال داغی Irán montaña
بسطام Irán lugar poblado
علی آباد Irán lugar poblado
بری Irán lugar poblado
قلعه رش Irán lugar poblado
ده شمس کوچک Irán lugar poblado
کانی اشکوت Irán lugar poblado
نیاز Irán lugar poblado
کوه محمد حاجی Irán montaña
کوه گور موسی Irán montaña
تپه داش کسن Irán montaña
آغ بلاغ سفلی Irán lugar poblado
قره قوش علیا Irán lugar poblado
کوه کف فراح Irán montaña
کوه کاسه بردیان Irán montaña
کوه برد پشتند Irán montaña
خر آغلان Irán lugar poblado
عرفات Irán lugar poblado
نیسک آباد Irán lugar poblado
چنار Irán lugar poblado
کارکژان Irán granja
کوه دوروژ Irán montaña
ده گرجی Irán lugar poblado
کوه گرد داربر کوه Irán montaña
جغال Irán lugar poblado
تیکمه عجم Irán lugar poblado
سرژان Irán lugar poblado
کاکوژه علیا Irán lugar poblado
هاسون بزرگ Irán lugar poblado
گچین تپه سی Irán cerro
باوه Irán lugar poblado
کوه ابراهیم ماله Irán montaña
بندره Irán lugar poblado
اینجه علیا Irán lugar poblado
اینجه سفلی Irán lugar poblado
آغ داش Irán lugar poblado
گرژال سفلی Irán lugar poblado
کوه تخته سنگی Irán montaña
دشت آغلان Irán llanura
گوران آباد قاضی Irán lugar poblado
عظیم خانلو Irán lugar poblado
قوریشکاک Irán lugar poblado
مرادلوی وسطی Irán lugar poblado
تاوه Irán lugar poblado
شهرک مهاجرین Irán lugar poblado abandonado
قزقاپان Irán lugar poblado
کنده قولان پائین Irán lugar poblado
ابلیس Irán lugar poblado
عثمان آباد Irán granja
کوه میره ور Irán montaña
داش فشل Irán lugar poblado
سرشیو Irán lugar poblado
دیوالان Irán lugar poblado
عین الروم Irán lugar poblado
اینجه سفلی Irán lugar poblado
جل Irán lugar poblado
قابان باسان Irán lugar poblado
گردگوران Irán lugar poblado
شهرک مهاجرین Irán lugar poblado
کوه کافر Irán montaña
کانی زره Irán granja abandonada
گلفت Irán lugar poblado
خرپاپ Irán lugar poblado
پاسگاه سه تپه Irán comisaría
گومان Irán lugar poblado
علیان Irán lugar poblado
بولجک Irán lugar poblado
اورنر Irán lugar poblado
گردموشکی Irán lugar poblado
کویه یکه در Irán montaña
ترسه بلاغ Irán lugar poblado
کوه خولونه Irán montaña
کوه جمیلان Irán montaña
سرهولان Irán lugar poblado
چکو Irán lugar poblado
آغلان Irán lugar poblado
تکمه کر Irán lugar poblado
دانالوی بزرگ Irán lugar poblado
مرادلوی علیا Irán lugar poblado
گولان بالا Irán lugar poblado
کانی سیب Irán lugar poblado
شله سیت Irán lugar poblado
کوه سرلاله Irán montaña
شیخ عثمان Irán lugar poblado
شیوه برو Irán lugar poblado
کوه سیر داغی Irán montaña
درمه Irán lugar poblado
برده سور Irán lugar poblado
کوه برد زرد Irán montaña
دره قاسملو Irán valle
دره سرین چوا Irán valle
طالب آباد Irán lugar poblado
شعبان کندی Irán lugar poblado
چومه Irán lugar poblado
كوه آقا سر Irán montaña
قمشلو Irán lugar poblado
پولیه Irán lugar poblado
لولکان Irán lugar poblado
دارمکون Irán lugar poblado
ساران Irán granja abandonada
رودخانه درین قلعه Irán arroyo
شرکت تولیدی Irán fábrica
رشگند Irán lugar poblado
قاسملو Irán lugar poblado
سه وتال Irán lugar poblado
ابراهیم آباد Irán lugar poblado
خرابه Irán lugar poblado
بریته Irán lugar poblado
نیواش Irán lugar poblado
کاموس Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.