گل زرد - قلعه نو حاج موسی - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
گل زرد Irán granja
كوه بی خير Irán montaña
سمنگان سفلی Irán lugar poblado
سمنگان علیا Irán lugar poblado
مقبره سید محمد Irán tumba
کوه سولی مقار Irán montaña
اکبر آباد Irán lugar poblado
آقبلاغ Irán lugar poblado
آجین Irán lugar poblado
کند دره سی Irán valle
عباس دره سی Irán valle
دره قره گل Irán valle
آلپهوت Irán lugar poblado
صندوق آباد Irán lugar poblado
امامزاده قاسم Irán santuario
مله کبود علیا Irán lugar poblado
کرماجان Irán lugar poblado
مقبره کوه طور Irán tumba
کوه کانی پیر Irán montaña
درکه Irán huerto
چهارباغ Irán jardín
حسن آباد Irán lugar poblado
چشمه بید Irán lugar poblado abandonado
دره اوریک Irán valle
كوه پنجه علی Irán montaña
گروس سفلی Irán lugar poblado
كوه قره قيه Irán montaña
حیاتیوم Irán santuario
کوه کرم کونانی Irán montaña
کانی مروارید Irán manantial
سلطان آباد Irán lugar poblado
سلیمان آباد Irán lugar poblado
تپه موسی خان بلاغی Irán cerro
کوه امام Irán montaña
دره کهریز Irán valle
زيوه Irán lugar poblado
عزیزآباد Irán lugar poblado
يلقوز آقاج Irán lugar poblado
کوه کوچه کوناتی Irán montaña
کوه سلطان علی Irán montaña
گاو کده Irán granja abandonada
برزیان Irán lugar poblado
آب موسی Irán lugar poblado abandonado
شهرک گدار تختی Irán lugar poblado
کوه قوچان Irán montaña
ورزرد Irán lugar poblado
شاهزاده محمد Irán santuario
امامزاده بی بی مریم Irán santuario
کت دار Irán granja
دره فاش شکر Irán valle
شهر ویران Irán granja
قبر قیصر Irán lugar poblado
پشت تاوه Irán lugar poblado
قلات Irán lugar poblado abandonado
شرکت روغن نباتی Irán fábrica
پازنان دو Irán lugar poblado
آبریزی Irán lugar poblado
امامزاده شاه حیدر Irán santuario
چاه شیر نو Irán granja
پشت بر Irán chozas
دره ماغر Irán valle
امامزاده امیرالمؤمنین Irán santuario
آب سیل Irán lugar poblado
قلات Irán chozas
کوه زرد مرداری Irán montaña
خشن آب Irán localidad
رودخانه دره لار Irán arroyo intermitente
دره شور Irán valle
حسین آباد Irán granja
برمول Irán chozas
کوه هلیگون Irán montaña
امامزاده پیر مبارکه Irán santuario
امامزاده پیر جمال Irán santuario
آب گرمک Irán lugar poblado abandonado
کوه پرکارونگ Irán cerro
تنگ چله Irán desfiladero
ویسی گل زرد Irán lugar poblado
دره چرگلی Irán valle
چال قفار Irán lugar poblado abandonado
واحد نمکزدائی پازنان Irán fábrica
پرگون Irán lugar poblado abandonado
پوزه سگل Irán cerro
کوه پا بیل کنی Irán montaña
امامزاده امیر جعفر Irán santuario
امامزاده خضر Irán tumba
پوزه آبرش Irán cerro
باغ اقبال Irán granja abandonada
دوازده امام Irán santuario
كوه دمرلو Irán montaña
امامزاده ابوذر Irán santuario
امامزاده سید نصیرالدین محمد Irán lugar poblado
خواجه خضر Irán lugar poblado
شاهزاده عبدالله Irán santuario
میدان بید بلند Irán plaza
امامزاده بشیر و نظیر Irán santuario
کوه راک Irán montaña
علیزاری Irán lugar poblado
دره پیر Irán valle
شاه زندان Irán granja abandonada
تنگ نیده Irán desfiladero
امامزاده کتج Irán santuario
سلامه سفلی Irán lugar poblado
صفی خانی Irán lugar poblado abandonado
باغ قادری Irán jardín
قلعه کوچک Irán granja abandonada
مال شماب Irán lugar poblado
امامزاده احمد Irán santuario
کوه بن گرد Irán montaña
موگر Irán lugar poblado abandonado
قشلاق داتلی Irán lugar poblado
قشلاق حاج عیسی Irán lugar poblado
قشلاق موسى خان Irán lugar poblado
تازه کند Irán lugar poblado
لگران Irán lugar poblado
الی چای Irán arroyo
قورا چای Irán arroyo
کوه قراول Irán montaña
قشلاق سیدلر Irán lugar poblado
قراجه ارباط Irán lugar poblado
ساری گل Irán charca
قرخ بلاغ داغی Irán montaña
ساریمساقلو داغی Irán montaña
نشتبان Irán lugar poblado abandonado
گلی دره بالا Irán lugar poblado
جالی یاری Irán lugar poblado abandonado
آق بیگ Irán granja
ترش آب Irán manantial
اون بير بيگلو Irán lugar poblado
دبستان دانش Irán escuela
قبله گاه Irán área
کنتو Irán granja abandonada
اسماعیلی Irán granja abandonada
قورت لو Irán lugar poblado
دره گویزلر Irán valle
تپه آله قاپو Irán cerro
برنلق حسین خان Irán lugar poblado
زیر آسف Irán lugar poblado
داشتی گونی داغ Irán montaña
قشلاق حاجی عوض Irán lugar poblado
سلیم آغاج Irán lugar poblado
قره خان بيگلو Irán lugar poblado
رودخانه آی دوغموش Irán arroyo
سیلاب قاضیلو Irán estero
نوروز آباد Irán lugar poblado
چوروك عليا Irán lugar poblado
ولیین Irán lugar poblado
قره مسجد Irán lugar poblado
نوری كندی Irán lugar poblado
گچی قشلاق بالا Irán lugar poblado
قطور بلاغ Irán lugar poblado
قشلاق خليفه لو Irán lugar poblado
قشلاق حاجی زينال Irán lugar poblado
آق داش Irán lugar poblado
بالا بیگلو Irán lugar poblado
قشلاق امير خانی Irán lugar poblado
تپه اجاق وردی Irán cerro
تپه قزل Irán cerro
وانق چای Irán arroyo
گوگر Irán lugar poblado
سه راهی Irán lugar poblado
کوه جبلاغی Irán cerro
گل درق Irán lugar poblado
هامار كندی Irán lugar poblado
محمدان Irán lugar poblado
زال قلی کندی Irán lugar poblado
تپه قزل قایه Irán cerro
قشلاق Irán lugar poblado
پنش Irán localidad
پیسلر چای Irán arroyo
قوزلوجه Irán lugar poblado
چاخر چمنی Irán lugar poblado
يوسف كندی Irán lugar poblado
بیوك چای Irán arroyo
علی قشلاقی Irán lugar poblado
قره گل Irán lugar poblado
قطار قیه Irán lugar poblado
قطار قشلاق Irán lugar poblado
ایستگاه میانه Irán estación de tren
طارون Irán lugar poblado
حیدر آباد Irán lugar poblado
جاموش الن سفلی Irán lugar poblado
تومار دره سی بالا Irán lugar poblado
آدم دره سی بالا Irán lugar poblado
آدم درهسی Irán lugar poblado
تلوار بلاغی Irán lugar poblado
خلفلو Irán lugar poblado
سیدلر Irán lugar poblado
قشلاق زاخور Irán lugar poblado abandonado
قشلاق اشلی Irán lugar poblado abandonado
آدم دره سی پائین Irán lugar poblado
کادیجان Irán lugar poblado
گاولیق Irán lugar poblado
کلک آباد Irán lugar poblado
میدان جیق Irán lugar poblado
سردی Irán lugar poblado
تومار كندی Irán lugar poblado
قواق عمولر Irán lugar poblado
ایورق Irán lugar poblado
ایدیرشان Irán lugar poblado
قوشه پائین Irán lugar poblado
قره آغاج Irán lugar poblado
نقدی پائین Irán lugar poblado
ایاز Irán lugar poblado
قشلاق قباد کندی Irán lugar poblado
ساری قشلاق Irán lugar poblado
قره آغاج لوی پائين Irán lugar poblado
کنگور Irán lugar poblado
چپقلو Irán lugar poblado
بنیاد آباد Irán lugar poblado
اسبقران Irán lugar poblado
جمال آباد Irán lugar poblado
کیاو چای Irán arroyo
ابراهیم آباد اجيرلو Irán lugar poblado
گرگ تپه Irán lugar poblado
بالوجه Irán lugar poblado
باغدره سی Irán lugar poblado
کوه گلولی Irán cresta
آیگار Irán montaña
دلیجه دره سی Irán valle
قور تپه Irán lugar poblado
پیری خان Irán lugar poblado
آق داغ Irán montaña
گنی قشلاق Irán granja
قوزلی دره Irán granja
هيبت بالا Irán lugar poblado
قشلاق گوشو خانلو Irán lugar poblado
ملیه لو Irán lugar poblado
حاجی مولا Irán lugar poblado
رود ارس Irán arroyo
بداق بیگ Irán lugar poblado
آغچه قشلاق Irán lugar poblado
حلمسی Irán lugar poblado
حصار Irán lugar poblado
سبلان کندی Irán lugar poblado abandonado
هلان Irán lugar poblado
قشلاق حاجی عوض Irán lugar poblado
علی آباد پرمان Irán lugar poblado
ريگ اسبی Irán lugar poblado
دامداری لطفی Irán corral
سواه چل Irán lugar poblado
چم سیدی سفلی Irán lugar poblado
کله جوب Irán lugar poblado
زوله Irán granja abandonada
عالی خان آباد Irán lugar poblado
نوژيان Irán lugar poblado abandonado
امامزاده پیر نوشا Irán santuario
کلیه نی علیا Irán lugar poblado abandonado
دالایون Irán localidad
کمره کناروند Irán lugar poblado
گرماوله سفلی Irán lugar poblado
حبوانی Irán lugar poblado
كارخانۀ فون دشت Irán lugar poblado
نسار Irán lugar poblado
همبانه Irán lugar poblado
كوه بشه Irán montaña
رودخانه آب سبز Irán arroyo
کوه سر تنگ Irán montaña
محدوده معدن ماسه سراب Irán Mina
کوه گلنگانه Irán montaña
تنگ خشوید Irán desfiladero
کوه چوغا Irán montaña
چقلوند رود عليا Irán lugar poblado
چقلوند رود سفلى Irán lugar poblado
دره سون Irán lugar poblado abandonado
لونه شاهی Irán lugar poblado abandonado
کوه سازگینه ای Irán montaña
دره کولی آب Irán valle
ده نو خره سیاه Irán lugar poblado abandonado
رودخانه سیلاخور Irán arroyo
اونمله Irán lugar poblado
چشمه علی مراد Irán lugar poblado
کوه کلاته کژل Irán montaña
بر آفتاب هلاکدر Irán lugar poblado abandonado
موراز علیا Irán lugar poblado abandonado
ده نو سوکی سفلی Irán lugar poblado
خمسیانه Irán lugar poblado
قلعه جلالی Irán granja abandonada
چم آقا مرده Irán lugar poblado abandonado
چم شکر Irán lugar poblado abandonado
ابول آباد Irán lugar poblado
امامزاده عباس علی Irán santuario
پر پيونه Irán lugar poblado
جنبلاق Irán lugar poblado
مرزک Irán campamento
کوه الال پا Irán montaña
دره سنگ Irán valle
ایستگاه تنگ هفت Irán estación de tren
رودخانه زز Irán arroyo
رودخانۀ دول سوران Irán arroyo
قلعه جوجه سید Irán lugar poblado
نمكلان عليا Irán lugar poblado
سيل ملا قربانی Irán lugar poblado
باغ Irán lugar poblado abandonado
برده کر Irán lugar poblado abandonado
نجف آباد Irán lugar poblado
پا تخت سه Irán lugar poblado
کنگر زرد Irán lugar poblado
حسن آباد Irán lugar poblado
دشت لاله Irán sección de un lugar poblado
تپه گردلاور Irán cerro
دره بيداد بالا Irán lugar poblado abandonado
عيوشان سيل Irán lugar poblado
کوه قطار داش Irán montaña
سجاس رود Irán arroyo
سوری ژیه Irán lugar poblado
راسکته Irán lugar poblado
کوه گميش تپه Irán montaña
كوه جدا قيه سی Irán montaña
کوه دولت Irán montaña
وی سی Irán granja
قوش تپه Irán localidad
بويوک آباد Irán lugar poblado
دراخلو Irán lugar poblado
یان بلاغی Irán granja
مجتمع کشت و صنعت توداک Irán área industrial
بيزنجرد Irán lugar poblado
کوه عین علی بیگ Irán montaña
گوزدلی Irán granja
بابا سلطان Irán granja
کوه آق الک Irán montaña
دامین Irán lugar poblado
بلوار بعثت Irán carretera
امامزاده حمره Irán santuario
کوه گونی Irán montaña
امامزاده حسن المثنی Irán santuario
شاه وردی چای Irán arroyo intermitente
دره خاصه بلاغی Irán valle
بر دول Irán lugar poblado
کوه دربند Irán montaña
امامزاده موسى الرضا Irán santuario
امامزاده محمد Irán santuario
امامزاده عین علی Irán santuario
موزانه Irán lugar poblado
کوه قزل بیوه Irán montaña
کوه گونی Irán montaña
میدانک Irán granja abandonada
تپه آزاده بلاغی Irán cerro
دره ساق شول Irán valle
کوه سنگر Irán montaña
كوه بوقاطی Irán montaña
کوه گوی قوزی Irán montaña
كوه قره گونی Irán montaña
بیوک تپه Irán cerro
قرمز تپه Irán cerro
کوه قره گل Irán montaña
کوه اوچ آچا Irán montaña
کوه بیوک دره Irán montaña
قوری دره Irán valle
جرونده Irán lugar poblado abandonado
درمان دره سی Irán valle
دره شار شار Irán valle
گنگ دره Irán valle
ویک Irán lugar poblado
کوه کن Irán lugar poblado
شور دره Irán localidad
دوزه دره Irán valle
گچی قشلاقی Irán lugar poblado
دره حیات بلاغی Irán valle
آبی علیا Irán lugar poblado abandonado
ایران داغی Irán montaña
رودخانه دشت زمین Irán arroyo
تپه چی علی Irán cerro
قاطر آلن Irán lugar poblado
چشمه غازان قره Irán manantial
بلاغلار Irán granja
جنگل اولش Irán bosque
اسبیدول Irán lugar poblado
طبل دبر Irán lugar poblado
کند چای Irán arroyo
كوه خوشنام Irán montaña
سبزه درق Irán lugar poblado
شی نیستان Irán lugar poblado abandonado
قشلاق ته دره Irán lugar poblado
كوه کسر Irán montaña
سوره خانی Irán centro vacacional
سیاه چال Irán lugar poblado
جنگل سیفه دشت Irán bosque
گردنه الماس Irán campamento
بیگلو Irán centro vacacional
پشته هیر Irán lugar poblado
قله چال Irán área
جو کندان Irán lugar poblado
سیاه کل Irán lugar poblado
برون پائین Irán lugar poblado
مطلب رندگان Irán granja abandonada
ملک رود Irán granja abandonada
گردنه ماندانا دل Irán paso
محدوده شهرك جدید ماجولان Irán lugar poblado
امامزاده مختار Irán santuario
رینه Irán lugar poblado
شفا رود Irán arroyo
کوره دره Irán centro vacacional
دیگا Irán lugar poblado
نسران Irán centro vacacional
كوه دشت کلیه سر Irán montaña
چالی بره Irán lugar poblado
عباس آباد Irán centro vacacional
لوراهانی Irán centro vacacional
بر کوه Irán lugar poblado
گردنه اندره Irán paso
اسبی رو Irán lugar poblado
هوئیه دی Irán área
رودخانه سویه کشی Irán arroyo
ذولتنک Irán centro vacacional
نراب Irán centro vacacional
ایساوه بند Irán lugar poblado
خال اخوار Irán lugar poblado
یمیشان Irán centro vacacional
كوه آقداغ Irán montaña
ته دره Irán lugar poblado
دو که Irán lugar poblado
لوابون Irán lugar poblado
رودخانه خاله سرا Irán arroyo
بالا پشته Irán lugar poblado
رودخانه بارگام Irán arroyo
طاهرنا Irán lugar poblado
بابا زال امیر Irán lugar poblado
ناو رود Irán arroyo
رضه چنگ Irán área
وزمه بیجار Irán lugar poblado abandonado
دیگه سرای بالا Irán lugar poblado
مصطفی لو Irán centro vacacional
مصطفی لو Irán lugar poblado
ماسوله Irán lugar poblado
سیمته Irán lugar poblado
بسک Irán lugar poblado
اسالم Irán lugar poblado
جنگل ارنه Irán bosque
امامزاده محمد علی Irán santuario
شام واره Irán localidad
کته سر Irán área
نبات دره Irán valle
امامزاده سید دانیال Irán santuario
مسجد جامع Irán mezquita
کوه قاری Irán montaña
امامزاده سید ملک محمد Irán santuario
مزیان Irán lugar poblado
جنگل گاگور پشت Irán bosque
گاگور پشت Irán lugar poblado
رودخانه چمل گین Irán arroyo
انگان Irán granja abandonada
حسن درمانی Irán lugar poblado
خجه بونه Irán lugar poblado
گرده خانیان Irán montaña
تفنگ ساز Irán lugar poblado
رودخانه رضی چنگ Irán arroyo
مردو Irán área
گردنه مجره Irán paso
کوه چوگر دمشه Irán montaña
کوه بوغرو داغ Irán montaña
کرده تپه Irán lugar poblado abandonado
سل یوردی Irán centro vacacional
سوله پشت Irán centro vacacional
كوه اوری Irán montaña
تولی نسا Irán lugar poblado abandonado
دره خانقاه Irán valle
امامزاده سید محمد Irán santuario
میان کوه Irán área
حجم Irán tumba
چر پشت Irán lugar poblado abandonado
بیلگا دول Irán lugar poblado abandonado
جنگل کی هفت Irán bosque
رودخانه چپا Irán arroyo
تکی Irán lugar poblado
چله خونی Irán lugar poblado abandonado
پارگام Irán lugar poblado
برزه کوه Irán lugar poblado abandonado
پوینه خوار Irán lugar poblado
رودخانه خشکه دریا Irán arroyo
دوله دشت Irán lugar poblado abandonado
سوباتان Irán centro vacacional
رزوان Irán lugar poblado
گیجو Irán lugar poblado
كوه هفته خوانی Irán montaña
خطائیه Irán lugar poblado
رودخانه بیره سی Irán arroyo
هر خونی Irán lugar poblado
دزدی قلعه Irán lugar poblado abandonado
رودخانه گرگان رود Irán arroyo
گرگان رود Irán arroyo
بیمارستان روانی رازی Irán hospital
خيابان خراسان Irán calle
گورستان مسگرآباد Irán cementerio
دولت آباد قیصریه Irán lugar poblado
قلعه سعدالله Irán lugar poblado
آرامگاه جوانمرد قصاب Irán tumba
ورد آورد Irán lugar poblado
يخچال سازی زاگرس Irán fábrica
بزرگراه طرشت Irán carretera
آبزا Irán lugar poblado
ارج Irán fábrica
قصبه معمر Irán lugar poblado
گروه صنعتی بهشهر Irán fábrica
بیمارستان بیمه های اجتماعی(۲) Irán hospital
کارخانه کاغذسازی نوظهور Irán fábrica
کارخانه شیر پاستوریزه Irán fábrica
ایران جوجه Irán granja
پشم بافی جهان Irán área industrial
کارخانه پروفیل Irán área industrial
قلعه نو حاج موسی Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.