حسین آباد بشنون - دو راهی جهرم - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
حسین آباد بشنون Irán granja
قلعه ریگی Irán huerto
چنار سوخته Irán lugar poblado
چشمه عسلی Irán manantial
قنات علی Irán canal subterráneos de irrigación
مقبره جد میر هادی Irán tumba
دره دوبی Irán granja
چشمه فلامرز Irán manantial
چشمه دری سرا Irán manantial
قله مرغزاری Irán campamento
تپه مرادی Irán cerro
طغرکوئیه Irán granja
باب گلوئیه Irán lugar poblado
جوبادام Irán granja
دارنجان Irán lugar poblado
بیغم آباد Irán granja
رابر Irán lugar poblado
زاردا Irán lugar poblado
مدروان Irán lugar poblado
تل آن تائی Irán cerro
اورسوئیه Irán lugar poblado
باغ سر بند Irán huerto
بنه هویه Irán granja
رودخانۀ کم چرخ Irán arroyo
گدار توت Irán localidad
کوه کارگاه Irán montaña
خوافكوه Irán lugar poblado
گدار مل اشتر Irán paso
بخسانی Irán granja
زاد محمود Irán lugar poblado
شاه گیلان Irán santuario
رودخانه گيشان Irán arroyo intermitente
نقاب Irán lugar poblado
کوه سفیدار Irán montaña
رودخانه زاغ در Irán arroyo intermitente
دهنه مهاری Irán localidad
رود شور Irán arroyo
سنگان Irán lugar poblado
نشتيفان Irán lugar poblado
گدار نارا Irán localidad
فيض آباد Irán lugar poblado
بهدادين Irán lugar poblado
كوه ذرتو Irán montaña
تحماق Irán lugar poblado
چاه قلمی Irán lugar poblado
فتح آباد Irán lugar poblado
کال چکاب Irán arroyo
کال محمدآباد Irán arroyo
کوه نول خروس Irán montaña
تلمبه حاج اسکندر Irán granja
نصرت آباد Irán lugar poblado
کال شور Irán arroyo
اسلام آباد Irán lugar poblado
باغ توکندی Irán localidad
چشمه کلهرب Irán manantial
ناصری Irán campamento
مشکين آباد Irán lugar poblado abandonado
کال شله شوروز Irán arroyo
پرنت آباد Irán lugar poblado
شاهزاده خسرو Irán tumba
تپه سرخ جلاب Irán cerro
کوه لوجتان Irán montaña
قدرت آباد Irán granja
گل زرد Irán lugar poblado
کال بند گر Irán arroyo
پل سياه Irán cerros
کال شله نمکی Irán arroyo
کال نيک Irán arroyo
گزبار Irán granja
چکاب Irán granja abandonada
شمس آباد Irán granja
اتحاد Irán granja
دلشادی Irán granja
رودخانه زر آب Irán arroyo
هلیل رود Irán arroyo
زنائی Irán granja
رهن Irán lugar poblado abandonado
بدر آباد Irán lugar poblado
رودخانه تل گردو Irán arroyo intermitente
قدمگاه حضرت ابو الفضل Irán santuario
قدمگاه سید سلیمان Irán santuario
شاهزاده سید مسعود Irán santuario
امامزاده سید حاضر Irán santuario
قدمگاه درویش سلیمان Irán santuario
قدمگاه امام رضا Irán santuario
سودکر Irán granja
کوه سیخوران Irán montaña
موق نر Irán lugar poblado
گلویه Irán lugar poblado
زیارتگاه ابو الفضل Irán santuario
کوه زهمکان Irán montaña
رودخانه زهمکان Irán arroyo intermitente
رودخانه علی ظهوران Irán arroyo intermitente
آبگرم Irán granja
پر آبی Irán lugar poblado
چناران علیا Irán lugar poblado
کورنگ سرلرد Irán lugar poblado
کمسی سوار Irán granja
سراب بالا Irán lugar poblado
حرمه Irán granja
امامزاده سلطان سید حسین Irán santuario
پاسگاه ژاندارمری راهدار Irán comisaría
آل محمود Irán lugar poblado
هاشمی Irán lugar poblado abandonado
ساختمان مالاریا Irán edificio
دهنه هندانی Irán corriente de agua
محمد آباد Irán lugar poblado
هوشک Irán lugar poblado abandonado
گیشان Irán lugar poblado
هلج Irán lugar poblado abandonado
تياب پائين Irán lugar poblado
سر زه Irán lugar poblado
گروسيا Irán lugar poblado
موردان Irán lugar poblado
فاریاب گروه یک Irán lugar poblado
زیارت دانیال Irán santuario
زیارتگاه سید اسد موسوی Irán santuario
سید مارد Irán santuario
عماشیه دو Irán lugar poblado
ابو طیور دو Irán lugar poblado
زبیده دوبات Irán lugar poblado
مزرعه سه Irán lugar poblado
كرمون Irán lugar poblado
تومون عبدالله Irán lugar poblado abandonado
رودخانه داوری Irán arroyo intermitente
رود خانه سودر Irán arroyo intermitente
گواجگ Irán lugar poblado
لبنی Irán lugar poblado
بمانی Irán lugar poblado
گدللو Irán lugar poblado
حلاف سه Irán lugar poblado
زیارتگاه سید طاهر Irán santuario
عباسیه Irán lugar poblado
الباجی Irán lugar poblado
قدمگاه دوازده امام Irán santuario
قدمگاه علی Irán santuario
رودخانه سندرک Irán arroyo intermitente
قبرستان زرتشتیان Irán cementerio
قدمگاه مرتضی علی Irán santuario
جوشاتو سفلی Irán lugar poblado
حسنلو Irán lugar poblado
شرکت کترا Irán área industrial
خضر Irán ruina
جهاد سازندگی الهائی Irán instalaciones administrativas
رودخانه دز Irán arroyo
خضر سه Irán lugar poblado
بیت الهائی Irán lugar poblado
گز شهنيه Irán lugar poblado
اخچه Irán lugar poblado abandonado
آق تپه Irán lugar poblado
شرکت برگ سبز Irán área industrial
رودخانه کارون Irán arroyo
ام الثوره Irán lugar poblado
لرد بالا Irán lugar poblado
انبار شرکت فولاد ایران Irán almacén
نی سیاه Irán lugar poblado
كلاوی Irán lugar poblado
تالوار Irán lugar poblado
بنه غلامعلی Irán lugar poblado
بیت ماشی Irán lugar poblado
سید معن Irán lugar poblado
سید جاسم Irán lugar poblado
امامزاده جلال Irán santuario
امامزاده حضرت بيبی مريم Irán santuario
تهلو Irán lugar poblado
یحموره یک Irán lugar poblado
قدمگاه حضرت علی Irán santuario
دگردان Irán lugar poblado
بارغين Irán ruina
رودخانه زهوکی Irán arroyo
قلعه خان Irán lugar poblado
بنه خنجر Irán lugar poblado
مور کوه Irán lugar poblado
علی گری Irán lugar poblado
دشت قلعه رستم Irán llanura
حسن خان Irán lugar poblado
چغاسائی Irán lugar poblado
خراشادی Irán lugar poblado
ده عیسی علیا Irán lugar poblado
شرکت بوتان Irán fábrica
شرکت مرغزار جنوب Irán granja
چائوک Irán arroyo
تم گردی Irán lugar poblado
حاجی آباد Irán corral
خان بلانوش Irán granja
دو آبی Irán huerto
تلخ آب بید Irán arboleda de palmeras
شاه اسماعیل Irán tumba
بی بی بنی اسحاق Irán tumba
خراجی Irán lugar poblado
سوله کان Irán lugar poblado
مخدان Irán lugar poblado
سید حیدر Irán tumba
برنطين Irán lugar poblado
کلات سرخ Irán lugar poblado abandonado
عاشقان بالا Irán granja
کلاته نو Irán granja
او پای ارغون Irán lugar poblado
ساری قورخان Irán lugar poblado
قولدره سفلی Irán lugar poblado
قره بابا Irán lugar poblado
اسلام آباد Irán lugar poblado
سنگ آب Irán granja
کوه چشمه پلنگ Irán montaña
كوپهقران Irán lugar poblado
كريم آباد اياغچی Irán lugar poblado
كريم آباد Irán lugar poblado
کلکه جار Irán lugar poblado
شهرک گلستان Irán lugar poblado
مشفق آباد Irán lugar poblado
ده گلكن Irán lugar poblado
چاه اله داد Irán pozo
گیردی کلا Irán lugar poblado abandonado
گیردی کلا Irán lugar poblado abandonado
علی آباد Irán lugar poblado
گوی آغاج Irán lugar poblado
گچی قلعه سی Irán lugar poblado
کرزو Irán lugar poblado
بویری سفلی Irán lugar poblado
موتور گل محمد Irán granja
ده مرداب Irán ruina
کوه چمن Irán montaña
تاسیسات ارسا گاز Irán área industrial
بلوز Irán lugar poblado
کوه بژن بسر Irán montaña
چم بزدره Irán arroyo intermitente
غریب آباد Irán granja
دورو Irán campamento
دوربن Irán campamento
کوه سیاه خوانی Irán montaña
سیا رود Irán arroyo intermitente
بشیر شیخ کویر Irán lugar poblado
پاسگاه میل نادر Irán comisaría
سعید آباد Irán lugar poblado
قادر آباد Irán lugar poblado
بوگ Irán lugar poblado
نوزاد Irán lugar poblado
محله زشک پائین Irán lugar poblado
شاه کرم Irán campamento
کوه سیف تالکان Irán montaña
کوه کماجار Irán montaña
کوه مسجد میرزا Irán montaña
چم دوراهی Irán lugar poblado
شیله آباد Irán lugar poblado
رودخانه پیران Irán arroyo
بوگ Irán lugar poblado abandonado
دره سر و زمان Irán valle
کوه پیر و شیر Irán montaña
کوه سیفان Irán montaña
نوک آباد Irán granja
کخا Irán lugar poblado
درویشان Irán lugar poblado
اسجیل Irán lugar poblado abandonado
ریگدان Irán lugar poblado
سربگ Irán granja
کوه بردرش Irán montaña
ده غلام Irán lugar poblado
پاسگاه مرزی ناورچا Irán puesto fronterizo
پاسگاه مرزی قلعه روم Irán puesto fronterizo
ده کهنه Irán lugar poblado
تیمور آباد شیخی Irán lugar poblado
خواجه جمالی Irán lugar poblado
پاسگاه میل ٤٦ Irán comisaría
انبار شیلات جنوب Irán almacén
کم Irán lugar poblado
زیارتگاه خواجه شیر پیرمراد Irán santuario
عمر شاه Irán lugar poblado
ایستگاه راه آهن پل Irán estación de tren
کمارج مرکزی Irán lugar poblado
مندیلان Irán lugar poblado
رودخانه ملکی Irán arroyo
شیر گنجی Irán campamento
حاجی ملک Irán lugar poblado
گلشاه Irán lugar poblado
چم شل Irán corral
زیارتگاه حضرت عباس Irán santuario
ده غلام Irán lugar poblado abandonado
ده کهنه حاجی Irán lugar poblado
ده گلزار Irán lugar poblado
ده کت Irán lugar poblado
ده اسکل Irán lugar poblado
كلل علیا Irán lugar poblado
گل محمد Irán lugar poblado abandonado
ده شیخ هادی Irán lugar poblado
ده اصغر Irán lugar poblado
جاه تلخ شمالی Irán lugar poblado
دو کله Irán lugar poblado
ده حاجی Irán lugar poblado
ده قجر Irán lugar poblado
ملا کریم بر آهویی Irán lugar poblado
گورک سلیمانی Irán lugar poblado
احشام آشور Irán granja
احشام آشور Irán granja
احشام آشور Irán granja
چاه سرازیر Irán lugar poblado abandonado
ده عبدالله Irán lugar poblado
ده مریم Irán lugar poblado
قلک Irán lugar poblado
ده سبحان Irán lugar poblado abandonado
دمیان Irán campamento
ده حاج رحمت اله Irán lugar poblado
قائدی Irán granja abandonada
شاه نعمت الله Irán santuario
میر آباد Irán lugar poblado
ده کوکن Irán lugar poblado
قروکی Irán lugar poblado
ملا اعظم Irán lugar poblado
ملا احمد رخشان Irán lugar poblado
خوش داد Irán ruina
خوش داد جدید Irán lugar poblado
ده آجوک Irán lugar poblado abandonado
ده کریم کشته Irán lugar poblado
سلطان سنچولی Irán lugar poblado
علی سارانی Irán lugar poblado
دم ریدان Irán lugar poblado
دم ریدان Irán lugar poblado
شاه نور الدین Irán santuario
ده علی خان Irán lugar poblado
یوسف سلام Irán lugar poblado abandonado
ده محمود Irán lugar poblado
ده لنگ Irán lugar poblado
حیدر آباد سلیمان Irán lugar poblado
ملا حسین Irán lugar poblado abandonado
سیاه ساری Irán corral
باغ خوشگو Irán arboleda de palmeras
زیارتگاه میر خدر Irán santuario
بی بی زلیخا Irán santuario
شهرک علی حسینا Irán lugar poblado
زیارتگاه حضرت عباس Irán santuario
سیزی Irán corral
ده مرده Irán lugar poblado
قدمگاه خواجه خضر Irán santuario
سید خان بر آهوئی Irán lugar poblado
سر حدی Irán lugar poblado
نهر شیردل Irán canal
احشام احمد غلام حسین Irán granja
کلنگون Irán lugar poblado
کلنگون Irán lugar poblado
طاوس بامدی Irán lugar poblado
ده سید خان Irán lugar poblado
حاجی حلم Irán lugar poblado
ده مرده Irán lugar poblado abandonado
نراقی Irán lugar poblado abandonado
ده میرزا نبی Irán lugar poblado abandonado
پایگاه مقاومت Irán base militar
چاه گاه Irán lugar poblado
گل آباد سفلی Irán lugar poblado
موش کوهی Irán lugar poblado abandonado
باغچه جنوبی Irán lugar poblado
خورموجی Irán lugar poblado
رودخانه گرو Irán arroyo
باقر آباد Irán lugar poblado
ده حسن کربلایی Irán lugar poblado
ده آجوک Irán lugar poblado
خوش داد Irán lugar poblado
مارگون Irán lugar poblado
رمه جر Irán lugar poblado
شرکت صباخر Irán fábrica
بن گر میزک Irán granja
سرگزی Irán lugar poblado
شیر علی خان Irán lugar poblado
ده اشرف علی زهی Irán lugar poblado
کوه درا Irán montaña
تلخ آب Irán granja
رودخانه گرو Irán arroyo
دره شور Irán valle
جلال آباد Irán lugar poblado
ده فاطمی Irán ruina
ده غلام رستم Irán lugar poblado
اروئی Irán lugar poblado
خر گر Irán granja abandonada
دره پیازی Irán granja abandonada
کمارج مشایخ Irán lugar poblado
ده پهلوان Irán lugar poblado
چهار بیشه Irán granja
رودخانه گاو دلیر Irán arroyo
تنگ باریک Irán desfiladero
رودخانه اوپا Irán arroyo
فاریاب Irán lugar poblado
ملا عباس Irán lugar poblado abandonado
ده علی اکبر Irán lugar poblado
امامزاده بی بی عروس Irán santuario
ده رودینی Irán lugar poblado
ده میران Irán lugar poblado
شیربیم Irán lugar poblado
رودخانه سلبیز Irán arroyo
داررمبه Irán granja
ملا نور محمد Irán lugar poblado
لنگر بارانی Irán lugar poblado
لنگر بارانی Irán lugar poblado
یال آباد Irán lugar poblado
دوازده امام Irán santuario
تنگه هرمز Irán estrecho
چاغان Irán granja
مشهد ريزه Irán lugar poblado
دوغارون Irán lugar poblado
اسد آباددربند Irán lugar poblado
چه گاه Irán localidad
چه گاه Irán localidad
امامزاده شاه غیب Irán santuario
قدمگاه شاه مردان Irán santuario
چاه سيداحمدشاه Irán granja abandonada
چاه ماهور Irán granja abandonada
چاه حاجی حسن Irán granja abandonada
ایستهری Irán lugar poblado abandonado
موردک Irán manantial
تنگ مهر Irán paso
مجد آباد Irán granja
خلیج هلیله Irán golfo
مسجد یونس Irán mezquita
کال لغ شو Irán arroyo intermitente
کوه هشت بند Irán montaña
آب فاریاب Irán lugar poblado
تنگ عابدین Irán paso
کوای Irán lugar poblado
شاهزاده احمد Irán santuario
شاهزاده حسین Irán santuario
کوه بید رعنا Irán montaña
پهنا Irán lugar poblado
علی آباد Irán lugar poblado
کال مرغاب Irán arroyo intermitente
چاه انصاری Irán granja abandonada
پیر بابا منبر Irán tumba
چشمه مهارلو کهنه Irán manantial
رودخانه پهنا Irán arroyo
کل مردی Irán lugar poblado
شاه غیب Irán santuario
گزکنار Irán lugar poblado
چاه مازولا Irán granja abandonada
چاه داورپناه Irán granja abandonada
قلعه برج Irán granja abandonada
تپه شاه عباسی Irán cerro
رودخانه همت آباد Irán arroyo
دال احمدی Irán granja
مقبره حضرت مولانا Irán santuario
پاسگاه مرزی تپه سنجدی Irán puesto fronterizo
چهل چشمه Irán localidad
خیر آباد Irán lugar poblado
پاسگاه مرزی ارگ Irán puesto fronterizo
سرداب Irán lugar poblado
چاه حاج موسی آدم پور Irán granja abandonada
خلار Irán lugar poblado
چشمه تلخو Irán lugar poblado
توله گره Irán campamento
چاه حاجی غفور Irán granja abandonada
چاه عبدالرحمان قربانی Irán granja
چاه مرغها Irán granja abandonada
پرچین Irán huerto
گنائی Irán lugar poblado
دو خواهران Irán manantial
مسجد جامع Irán mezquita
پشت كوه Irán lugar poblado
خيابان Irán lugar poblado
فرمشگان Irán localidad
زیارتگاه بابا کوسه Irán santuario
چاه فاضلی Irán granja abandonada
چاه کاکری Irán granja abandonada
شاه زندان Irán tumba
تنگ خنک Irán área
پوزه حیدری Irán campamento
رودخانه شور Irán arroyo
چاه محمد Irán granja
تنگ جبل Irán área
زیارتگاه میر خدر Irán santuario
مغ احمد پائین Irán lugar poblado
چاه اميرتيمور Irán granja abandonada
چاه حيدراسکندری Irán granja abandonada
چاه حاجی شاه رجب Irán granja abandonada
امامزاده عین الدین Irán santuario
تنگ بونی Irán desfiladero
رودخانه اوپا Irán arroyo
ترعه خوران Irán estrecho
چاه ا سکندری Irán granja abandonada
شرکت مرغزار جنوب Irán granja
علی آباد سرتل Irán lugar poblado
ریارتگاه میردایان Irán santuario
کمال آباد Irán granja
مسجد جامع Irán mezquita
شفیع آباد Irán granja
کوه کلاه یوزه Irán montaña
قلعه Irán lugar poblado
کوه گر Irán montaña
احمد آباد شرق Irán granja
کمال آباد Irán granja
زرین آباد Irán granja
اسکله شرکت کشتی سازی خلیج فارس Irán muelle
کریم خانی Irán granja
کوه مهارلو Irán montaña
باقر آباد Irán granja
قهاب Irán área
مغ احمد بالا Irán lugar poblado
اردوگاه تربیتی شبانکاره Irán campamento
عابد آباد Irán lugar poblado
دشنه شاه رضا Irán lugar poblado
چاه محمد علی خان Irán granja
کوه پولادی Irán montaña
باغ کنار Irán huerto
سعد آباد Irán lugar poblado
آقا میر هداف Irán tumba
دو راهی جهرم Irán localidadNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.