فقیر - چوره تاب - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
فقیر Irán lugar poblado
تنگل وارونه Irán granja abandonada
چم گردله Irán lugar poblado abandonado
بابا خوارزم سفلی Irán lugar poblado
چنار دم چهر Irán lugar poblado
بن گیسو Irán granja abandonada
کلکوشوند میانی Irán lugar poblado
الهیه صحنه Irán lugar poblado
قلعه دختر گبر Irán lugar poblado
نخود کوه Irán montaña
خشکه آخوره Irán granja abandonada
بن لار Irán lugar poblado
بازوند Irán lugar poblado
سیره دوله Irán lugar poblado
پازرد آلو سفلی Irán granja abandonada
دره پال چوخلو Irán valle
فرهاد آباد Irán lugar poblado
سیردر Irán lugar poblado abandonado
سیردر Irán lugar poblado abandonado
چیامخان Irán lugar poblado abandonado
بابا بزرگ Irán lugar poblado
دالاب علیا Irán lugar poblado
نیاز بیگی Irán granja
طالقانی دو Irán lugar poblado abandonado
سرچاه Irán campamento
انارل Irán lugar poblado
امامزاده شاهزاده ابراهیم Irán santuario
پیر دره Irán lugar poblado
ولد کشت Irán lugar poblado
مله امیری Irán lugar poblado
ملک آباد سفلی Irán lugar poblado
چشمه حیدر Irán manantial
یار محمد Irán lugar poblado
حسن گاری Irán granja
حاتم آباد گل گل Irán lugar poblado
دمدوش برآفتاب Irán lugar poblado
ملک آباد Irán lugar poblado
کوه جیاسرخه Irán montaña
یوسف آباد Irán lugar poblado
کوه فلالون Irán montaña
چم سرخه Irán lugar poblado
علی آباد چال سبز Irán lugar poblado
عزیز کشته Irán lugar poblado
گروهان چم Irán base militar
چم خوشه Irán lugar poblado
تشکن Irán lugar poblado
رجب دره سی Irán valle
کوه مپل Irán montaña
محمد نظری آفتاب Irán lugar poblado
امامزاده خورزنه Irán santuario
چشمه گل خیرویز Irán manantial
چم بکتر Irán arroyo
کانی پارچه Irán manantial
شریف آباد Irán lugar poblado
کوه شریف آباد Irán montaña
ميرک Irán lugar poblado
تازه آباد گيلكلو Irán lugar poblado abandonado
پائیز آباد Irán lugar poblado
تمرک Irán lugar poblado
اوچبلاغ Irán lugar poblado
کافی آب رو Irán manantial
شهرک شهدا Irán lugar poblado
جلودربند Irán cañón
کوه خوره تاب Irán montaña
کهریز خان بابا خان Irán lugar poblado
قره قيه Irán lugar poblado
قشلاق سهنله Irán lugar poblado
قشلاق Irán lugar poblado
امامزاده احد Irán santuario
اورته قشلاق Irán lugar poblado
چم تلور Irán arroyo
ترازک Irán granja abandonada
دره چشمه ابراهیم Irán manantial
قره قان بالا Irán manantial
ده رضوان Irán lugar poblado
دلبران Irán lugar poblado
امامزاده یوسف Irán santuario
كوه سر دره Irán montaña
ماسی مرده Irán granja abandonada
قره بلاغ خان Irán lugar poblado
کوه سراب Irán montaña
جم جوب چومان Irán arroyo
تازه آباد سراب Irán lugar poblado
دره شادی Irán valle
کهریز Irán granja abandonada
کیاملک Irán lugar poblado abandonado
پیر بابا علی Irán lugar poblado
کوه کوچه کنار Irán montaña
چشمه قرو گل Irán manantial
اوچ گنبد خان Irán lugar poblado
چمن درویش Irán manantial
میخواران سادات Irán lugar poblado
کپوه خوره تاو Irán montaña
کوه کانی شاه Irán montaña
قورمه دره Irán lugar poblado
قلعه حاجی امین Irán lugar poblado
کوه نخودچال Irán montaña
كوه رواسان Irán montaña
جعفریه Irán lugar poblado
كوه دربند Irán montaña
دره خانان Irán valle
كوه گول ون Irán montaña
علی آباد Irán lugar poblado abandonado
سراب بادیه سفلی Irán lugar poblado
گنجی Irán lugar poblado
کلک Irán lugar poblado
کوه زریله Irán montaña
کوه کوچه قید Irán montaña
کوه لانه اژدها Irán montaña
منصور عرب Irán lugar poblado
كوه زرد Irán montaña
مقبره سیدزاده Irán tumba
كوه دولقان Irán montaña
مقبره پیر بابا Irán tumba
خاوند Irán lugar poblado
گردکانه سفلی Irán lugar poblado
گردکانه علیا Irán lugar poblado
کوه تنگر Irán montaña
کوزه گران Irán lugar poblado
کوه چرمله Irán montaña
دهداری آقبلاغ Irán instalaciones administrativas
دره کریم بیک Irán valle
کوه هرده Irán montaña
کوه قره داش Irán montaña
كوه دم زاغه Irán montaña
اصحاب رسول Irán santuario
دره حیدر Irán valle
خان آباد Irán lugar poblado
کوه کانی کو Irán montaña
کمک سفلی Irán lugar poblado
کلبیجانی Irán lugar poblado
دره قمش گل Irán valle
کانی حودره Irán manantial
پایتاف Irán granja
مقبره تاج بسر Irán tumba
كوه حبیب الله Irán montaña
جاحاتم Irán lugar poblado
چمغلو Irán lugar poblado
چمغلو Irán lugar poblado
بالوانه خالدیان Irán lugar poblado
آقبلاق Irán lugar poblado abandonado
گلم کبود Irán lugar poblado
هیبت الله Irán lugar poblado
كوه پریشان Irán montaña
کانی رشکه Irán manantial
امامزاده قاسم Irán santuario
کانی چرمو Irán manantial
کوتکلی Irán granja
دره حصار چراغ Irán valle
گونبان شگله Irán huerto
دوآب Irán lugar poblado
گدار پهن Irán lugar poblado
دهلق Irán lugar poblado
کمور تپه Irán cerro
ايده لو Irán lugar poblado
پاسگاه انتظامی فرهاد آباد Irán comisaría
مرزبان Irán lugar poblado
دره بوستان Irán granja
كوه کانی چرمو Irán montaña
سلطان آباد Irán lugar poblado
دره ماران Irán valle
کوه آفتابی Irán montaña
چشمه قره Irán lugar poblado
ده عباس Irán lugar poblado
چشمه ده بر Irán manantial
تپه قره قوزی Irán montaña
زوارری Irán granja
مقبره سید جلال Irán tumba
دره لاپشت Irán valle
زیارتگاه خرزدین Irán santuario
باغ پائین Irán huerto
چشمه چراغ Irán lugar poblado
چم کبود Irán lugar poblado
بکتر علیا Irán lugar poblado
چراغ دره سی Irán valle
چوخبلاغ Irán lugar poblado abandonado
صندوق آباد Irán lugar poblado
حسين آباد ظله جوب Irán lugar poblado
حیدر آباد Irán lugar poblado abandonado
سراب احمدوند Irán lugar poblado
دره باغ Irán valle
دره زرشک Irán valle
کانی سیف Irán manantial
کانی دربند Irán manantial
کوه دربند Irán montaña
دره داش بلاغ Irán valle
قاضی بلاغ Irán manantial
شاد دره Irán valle
دره قمشلی Irán valle
كوه کمر زرد Irán montaña
كامشگران Irán lugar poblado
هاشم آباد Irán lugar poblado
برج اعلا خان Irán fuerte
کانی دره بارام Irán manantial
دره آروادلولن Irán valle
آق بلاغ علی اكبر خان Irán lugar poblado
امامزاده سيد جلال الدين Irán santuario
ناصر آباد Irán lugar poblado
ناصر آباد Irán lugar poblado
امامزاده بابا حسینی Irán santuario
کوه پنجه علی Irán montaña
چشمه مراد Irán lugar poblado
کوه دز Irán montaña
دولا بزار Irán huerto
تیرداری Irán lugar poblado
چشمه آبهون Irán manantial
سیاه شیر سفلی Irán lugar poblado
آقبلاغ Irán lugar poblado
امامزاده حضرت علی Irán santuario
امامزاده عباس Irán santuario
چهار اشگفت Irán chozas
کوه زیدون Irán montaña
شرکت سنگ شکن Irán fábrica
شاهزاده محمد Irán santuario
تنگ خشک Irán desfiladero
واحد بهره برداری پازنان دو Irán área industrial
محمد ادیسین Irán granja
پاپر Irán lugar poblado abandonado
کوه مشته Irán montaña
تنگ بجک Irán desfiladero
شهرک کهناب Irán lugar poblado
پروژه گاز سیاه مکان Irán yacimiento de gas
امامزاده شیخ زنگی Irán santuario
زیارتگاه شاه فضل Irán santuario
تورهی Irán lugar poblado
کلیکی Irán localidad
بن بلوط Irán lugar poblado
کوه پهنا Irán cerro
شهرک ولیعصر Irán lugar poblado
برج موسوی Irán lugar poblado
تنگ اسخی Irán paso
کوه دار شاخو Irán cerro
ماهنشان Irán lugar poblado
گناسی Irán lugar poblado abandonado
امامزاده عبدالله Irán santuario
بند کلال Irán localidad
بوالفتح کوچک Irán lugar poblado
تو گوری Irán lugar poblado abandonado
امامزاده شیر علی Irán santuario
دره زیر مورد Irán valle
امامزاده عبدالله Irán santuario
گر آب Irán lugar poblado
امامزاده محمد باقر Irán santuario
مالکی Irán lugar poblado
امامزاده بی بی یول Irán santuario
قریه نور Irán granja
بیل کنی Irán lugar poblado abandonado
امامزاده علی حاجی Irán santuario
ولی آباد Irán lugar poblado
تیله کوه Irán lugar poblado
باغ متانت Irán granja abandonada
دره لیر Irán lugar poblado
قلعه بنی Irán lugar poblado abandonado
امام قلی Irán lugar poblado
رگ سفید Irán lugar poblado
کوه تنگ تکاب Irán montaña
تنگ روشه مهر Irán desfiladero
امامزاده امیر نجم الدین Irán santuario
کوه دو خوس Irán montaña
مرتضى قشلاق Irán lugar poblado
سیلمی Irán lugar poblado
ویستان Irán granja
قره پتق لو Irán lugar poblado
قره داغ Irán montaña
کوه قره داغ Irán montaña
کوه قره گونی طرنجی Irán montaña
ناظم چای مند کلو Irán arroyo
چارغدایش Irán lugar poblado
طبلگاه Irán lugar poblado
تپه غلامحسین خان Irán cerro
دبستان منوچهری Irán escuela
گرم چائی Irán arroyo
نشق Irán lugar poblado
کلامرز چائی Irán arroyo
دبستان منوچهری Irán escuela
ساریانلار Irán lugar poblado
زیاه چای Irán arroyo intermitente
قاسملو Irán lugar poblado
قره قاسملو Irán lugar poblado
سیلاب قویلار Irán arroyo intermitente
وردوق Irán lugar poblado
دبستان امیری Irán escuela
کوه قزل بره Irán montaña
شیروان دره Irán arroyo
قشلاق حاجی التفاط Irán lugar poblado
اجاق قشلاق Irán lugar poblado
آق قباق Irán lugar poblado
قلیج خانی Irán lugar poblado
آق قباق Irán lugar poblado
آق قباق Irán lugar poblado
کوه چاله چوخ Irán montaña
سهراب Irán lugar poblado
کهلیک بلاغ Irán lugar poblado
میدان هوشنگ Irán área
لوجور Irán lugar poblado
تك بلاغ Irán lugar poblado abandonado
آلوش کمره سی Irán montaña
شون درسی داغ Irán montaña
رودخانه قره سو Irán arroyo
چشمه آجی Irán manantial
ایستگاه پل دختر Irán estación de tren
میانه Irán lugar poblado
تکلدان Irán lugar poblado
قوشه بالا Irán lugar poblado
مرغداری محمدی Irán granja
آیدمیر Irán lugar poblado
ابك Irán lugar poblado
شور دل Irán lugar poblado
ساه منصور Irán lugar poblado
خزر آباد Irán lugar poblado
چقونگنش Irán lugar poblado
گلی درق پائين Irán lugar poblado
ایدلو Irán lugar poblado
رودخانه آیدمیر Irán arroyo
قشلاق برزلیق Irán lugar poblado
ساچلو Irán lugar poblado
چاخر چمنی Irán lugar poblado
مهدی کندی Irán lugar poblado
رودخانه قره آغاجلو Irán arroyo intermitente
کوه قره داغ Irán montaña
سیلاب کهریز Irán arroyo intermitente
قافلانکوه Irán montaña
میانه Irán estación de tren
نار آب Irán lugar poblado
ماهی آباد Irán lugar poblado
کسلان Irán lugar poblado
ايرنجی Irán lugar poblado
جاموش الن علیا Irán lugar poblado
شكرم Irán lugar poblado
قشلاق اورتاداغ Irán lugar poblado
قشلاق حاجی هاشم Irán lugar poblado
زینار Irán lugar poblado
یده بلاغ Irán lugar poblado
کلی Irán lugar poblado
سوین Irán lugar poblado
چله خانه Irán lugar poblado
بندلر Irán lugar poblado
قشلاق حسین حلدداری Irán lugar poblado
ممی کندی Irán lugar poblado
سیه کمر Irán lugar poblado
سرچم عليا Irán lugar poblado
هولیق Irán lugar poblado
هروان Irán lugar poblado
نشق Irán lugar poblado
جلده باخان Irán lugar poblado
هریس Irán lugar poblado
آلوج Irán lugar poblado
قورخود Irán lugar poblado
حسنجان كوه Irán lugar poblado
عمارت Irán lugar poblado
حاجی سردار Irán lugar poblado abandonado
چاه تپه سی Irán lugar poblado
تومار Irán lugar poblado
دیزج عظیم Irán lugar poblado
دیزج Irán lugar poblado
آوین Irán lugar poblado
مشهدی جعفر Irán lugar poblado
قورت تپه Irán lugar poblado
قنبرلو Irán granja
قشلاق آق داق Irán lugar poblado
قانه Irán lugar poblado
خطب Irán lugar poblado
چرن Irán lugar poblado
چنار Irán lugar poblado
الیخارق Irán lugar poblado
حبش Irán lugar poblado
كلوی پائین Irán lugar poblado
قشلاق سلیم آغاج Irán lugar poblado
شاعرلر Irán lugar poblado
اسفستان Irán lugar poblado
رود رازلیق Irán arroyo
شکری چای Irán arroyo
حاجی عوض Irán lugar poblado
دليك يارقان Irán lugar poblado
محتشم Irán granja
علیرضا آباد قديم Irán lugar poblado
بیرون Irán lugar poblado
اندراب Irán lugar poblado
قاشقاداش Irán cerro
حسین خانلو Irán lugar poblado
گلرتقی Irán lugar poblado
گند لوجه Irán lugar poblado
سياه چل Irán lugar poblado
سر تنگ بیدگیجه Irán lugar poblado
کوه کلو فرنگی Irán montaña
میرزا آباد Irán lugar poblado
امامزاده سید زیبا محمد Irán santuario
مونک Irán lugar poblado
ده نو سوکی علیا Irán lugar poblado
خره اشگفت Irán lugar poblado
امامزاده قاسم Irán santuario
گیلان رود Irán arroyo
امامزاده طغیان Irán santuario
كارخانه Irán lugar poblado
پرتپیل Irán lugar poblado abandonado
گدپوک Irán lugar poblado abandonado
عيوشان سيل Irán lugar poblado
دگا Irán lugar poblado abandonado
گاوداری جواد لایقی Irán rancho ganadero
کوه کل Irán montaña
رودخانه زز Irán arroyo
کوه صاحب گوذه Irán montaña
چقلوند رود Irán lugar poblado
چقلوند سفلى Irán lugar poblado
دران دره Irán lugar poblado
دره واسک Irán valle
شرکت سهامی خاص گاوداری Irán edificio
حسن آباد Irán lugar poblado
شاهزاده ابراهیم Irán santuario
سلطان محمود Irán santuario
کریم آباد Irán lugar poblado
دیگه پافتار Irán lugar poblado abandonado
خانی Irán granja abandonada
سد انحرافی روستای علی آباد Irán dique
کوه بی کسه Irán montaña
رودخانه رحیم آباد Irán arroyo
عود ملا Irán lugar poblado
تنگ خلیل خان Irán desfiladero
پانصد و یک Irán parada del tren
بابا محمود وسطى Irán lugar poblado
اسلام آباد Irán lugar poblado abandonado
سر قلعه Irán lugar poblado abandonado
پس دز Irán lugar poblado abandonado
زر ده سفلی Irán lugar poblado abandonado
كبوتريان Irán lugar poblado
كموتلان Irán lugar poblado
گم سبز Irán lugar poblado abandonado
کاسیان Irán lugar poblado
گاو میر سفلی Irán granja abandonada
میان رود Irán lugar poblado abandonado
دهنو Irán lugar poblado
گاوداری پارسا Irán rancho ganadero
ایاز آبا کاسیان Irán lugar poblado
سراب سبز Irán localidad
پشت مله Irán lugar poblado
تروه Irán lugar poblado abandonado
سیاوله Irán lugar poblado abandonado
چقادمه Irán lugar poblado
قنات Irán lugar poblado
میان شت Irán lugar poblado abandonado
پیوسک بالا Irán lugar poblado abandonado
آب رحمت Irán arroyo
رودخانه آب واسک Irán arroyo
نمک کلان Irán lugar poblado
کوه سرمه هیرد Irán montaña
رودخانه آب سرخ Irán arroyo
رودخانه شعباندر Irán arroyo
شعباندر Irán lugar poblado
محمد حاجی Irán lugar poblado
كاروانسرای بالا Irán lugar poblado
امامزاده قاسم Irán santuario
دره بصر بالا Irán lugar poblado
درۀ بيداد عليا Irán lugar poblado abandonado
اسلام آباد Irán lugar poblado
گردنه بابا رشت Irán paso
دره دربند Irán valle
وروزين Irán granja abandonada
کوه جهان داغی Irán montaña
اينچه Irán lugar poblado
حصارگوجه باغی Irán lugar poblado
درمشكان Irán lugar poblado
دره محمد علی Irán lugar poblado
کوه تخت Irán montaña
رودخانه یکه چای Irán arroyo intermitente
دراز كوه Irán montaña
کوه شش پر Irán montaña
چنقور Irán lugar poblado
دره قاراقومو Irán valle
کارخانه آسفالت همدان Irán fábrica
بال امام Irán santuario
کوه دشت Irán montaña
امامزاده سه برادران Irán santuario
آق داغ Irán montaña
چشمه آق بلاغ Irán manantial
آهار مشگين Irán lugar poblado
رودخانه بیاتان Irán arroyo
امامزاده ابراهیم Irán santuario
زین آباد Irán lugar poblado abandonado
قوزی داغ Irán montaña
کوه قزلار قلعه سی Irán montaña
قطور سو Irán manantial
قانقلی بالا Irán lugar poblado abandonado
كوه قاراقيه Irán montaña
پرنگین Irán lugar poblado
الف لام Irán granja abandonada
دیزه Irán estación de tren
دبستان بو علی سینا Irán escuela
اوربند Irán lugar poblado
قلعه امیر آباد Irán lugar poblado
قره تپه Irán cerro
دره دوره بلاغ Irán valle
کوه تندرلی Irán montaña
شوللیش Irán lugar poblado
امام داغی Irán lugar poblado
کوه چیچک لو Irán montaña
دره دربند Irán valle
يحيى آباد Irán lugar poblado
آق داغ Irán montaña
امیر آباد Irán granja abandonada
چوره تاب Irán lugar pobladoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.