شهداد آباد - رودخانه دلوار آبداری - Nombres Geográficos, mapa, coordenadas geográficas

FUENTE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USANombre País Tipo de Lugar
شهداد آباد Irán lugar poblado
حسن آباد Irán granja
نهر گناباد Irán canal
سنگ پهن Irán granja abandonada
صالح آباد Irán granja abandonada
هنکاهی Irán granja abandonada
انگنه Irán lugar poblado
غریب آباد Irán granja
دیزج رحیم پور Irán lugar poblado
شرکت پاکدیس Irán fábrica
حصار ترمنی Irán lugar poblado
گویجه لری تپه Irán lugar poblado
شهداد کهیر Irán lugar poblado
ده حیدر Irán lugar poblado abandonado
ده ناروئی Irán lugar poblado abandonado
شریف خان Irán granja
فتح آباد Irán granja abandonada
اندردری Irán granja
ساعتلوی کوه Irán lugar poblado
تپه باستانی Irán cerro
دارغالو Irán lugar poblado
چوب تراش Irán lugar poblado
محمد حیات Irán lugar poblado abandonado
سد کهک Irán dique
کوه پدگی Irán montaña
منزلاب Irán lugar poblado
شاه بیگ Irán lugar poblado
ده محمد آباد هراتی Irán lugar poblado
کوه پنجه علی Irán montaña
آسایش Irán lugar poblado
باربین Irán lugar poblado
باباگنجه Irán lugar poblado
زیارتگاه پیر مراد Irán santuario
ده حاجی نبی Irán lugar poblado abandonado
پاسگاه دشتک Irán comisaría
بلوچ آب Irán manantial
ده ملا احمد Irán lugar poblado
نو دره Irán lugar poblado
شاه راه Irán lugar poblado
عنبران Irán lugar poblado
زرمانلو Irán lugar poblado
لواری آب Irán localidad
ندام شرقی Irán lugar poblado
ده علی جعفر سفلی Irán lugar poblado
ده شادی Irán lugar poblado
خادر Irán lugar poblado
چهار چشمه Irán granja
توپراق قلعه Irán lugar poblado
ساری قیه Irán montaña
عربلوی آقاعلی Irán lugar poblado abandonado
کوه ماجرو Irán montaña
خور چانکر Irán canal
اسماعیل زهی Irán granja
ده حیدری Irán lugar poblado
ده حاجی عباس Irán lugar poblado
کلاته تنگل Irán granja abandonada
کلاته لیش آباد بالا Irán granja abandonada
ریحان آباد Irán lugar poblado
ارومیه Irán lugar poblado
گوی تپه Irán lugar poblado
امامزاده Irán lugar poblado
بزو داغی Irán montaña
گوران کش Irán lugar poblado
شترک Irán lugar poblado
ده شادی Irán lugar poblado
ده درویش Irán lugar poblado
خوگی Irán lugar poblado
زرکش Irán lugar poblado
للهام Irán lugar poblado
دره چال چال Irán valle
دمبدب Irán lugar poblado
شاه گل Irán lugar poblado abandonado
ده لجی Irán lugar poblado
ملک حیدری Irán lugar poblado
کاظم آباد Irán lugar poblado
کلاته تنبک زار Irán granja abandonada
کوسی Irán lugar poblado
غلام حیدر Irán lugar poblado
کلاته قنبر Irán granja abandonada
کجین Irán lugar poblado
اچلی Irán granja
کوه دیزه Irán montaña
برج سربند Irán lugar poblado
ده بار Irán lugar poblado
کلاته شاه منصور Irán granja abandonada
کلاته درخت جوز بالا Irán granja abandonada
بازق عباس Irán granja abandonada
بازق اسماعیل Irán granja abandonada
کوه گونی Irán montaña
دره بلاغ Irán valle
امیر بیگ علیا Irán lugar poblado
ده محمد اسماعیل Irán lugar poblado
سورک Irán lugar poblado
یادگار Irán ruina
مریان Irán lugar poblado
شرکت کرمان کرک Irán área industrial
درغاله Irán granja abandonada
کلاته محمد علی کل Irán granja abandonada
بازق شهر آباد Irán granja abandonada
علی کومی Irán lugar poblado
قره سو Irán arroyo
قابچی قیه Irán lugar poblado
قرقی Irán lugar poblado
کلاته کلو Irán ruina
قدمگاه Irán santuario
مسجد جامع Irán mezquita
امامزاده ابولقاسم Irán santuario
محمد آباد چمن Irán granja abandonada
قلعه النگ پائین Irán lugar poblado
عبدل حی Irán granja
علی آباد بالا Irán lugar poblado abandonado
کشف رود Irán arroyo
قلعه خیابان Irán granja
کلاته تیموری Irán lugar poblado
کمیردر Irán lugar poblado
محمد آباد چمن Irán lugar poblado
کلاته بازی بهی Irán granja abandonada
کلاته بازی مکان Irán granja abandonada
درخت توت Irán lugar poblado
عرفی Irán lugar poblado
بهار Irán lugar poblado
فضل آباد Irán granja
کلاته ولوچ Irán granja
دره مرغ زار Irán valle
کلاته تخته راه Irán granja abandonada
موزه فردوسی Irán museo
کلاته محمود آباد Irán ruina
رودخانه دین آباد Irán arroyo
کنار گوشه Irán lugar poblado
احمد آباد Irán lugar poblado
آوشکی Irán lugar poblado
مهر آباد Irán lugar poblado
کلاته حاج علی اصغر Irán granja abandonada
قلعه قاسم آباد Irán granja
کلاته ملا حسین Irán lugar poblado abandonado
دولت آباد Irán lugar poblado
یکه درخت Irán granja abandonada
کوه آسیابان Irán montaña
تلخ التقی Irán granja
مسجد گوهرشاد Irán mezquita
حریم آباد Irán lugar poblado
ابو الخیر Irán granja
اسدآباد Irán lugar poblado
قره داش Irán lugar poblado
پیوه ژن Irán lugar poblado
مایان بالا Irán granja abandonada
رودخانه عارفی Irán arroyo
کوشک مهدی Irán lugar poblado
تیغ دو برادران Irán montaña
امان آباد Irán lugar poblado
جهیز خانه Irán lugar poblado
کلاته نجفی Irán granja
شوراب Irán lugar poblado
فیروزی Irán lugar poblado
میدان الله Irán plaza
کوه سرخ Irán montaña
حسین آباد Irán granja
برج سفید Irán granja
قلعه باقر آباد Irán fuerte
سنان Irán lugar poblado
تنگ اسبان Irán localidad
چشمه موردکی Irán manantial
سهل آباد Irán localidad
مقصود آباد Irán lugar poblado
دولت آباد Irán lugar poblado
قصیر ابو نصر Irán lugar poblado
چشمه دره اناری Irán manantial
کوه زرقان Irán montaña
تاج آباد Irán lugar poblado
شهر خواست Irán ruina
شهر خواست Irán ruina
ده میدان Irán lugar poblado
امامزاده علی Irán santuario
شرکت بهار دانه Irán área industrial
خیابان امام خمینی Irán calle
رودخانه غش قلقی Irán arroyo
چشمه دره گچی Irán manantial
مرو دشت Irán lugar poblado
رودخانه کر Irán arroyo
رودخانه کر Irán arroyo
لای بیشه Irán localidad
زیارتگاه چهل دختران Irán santuario
دو دره دوم Irán valle
چشمه ملکی Irán manantial
چشمه کندو Irán manantial
منازل سازمانی اداره کشاورزی Irán colonia agrícola
انباری Irán lugar poblado
پشت چک Irán lugar poblado
کناره Irán lugar poblado
جونجان Irán lugar poblado
هشتیجان Irán lugar poblado
حسین آباد استخر Irán lugar poblado
حاجی آباد Irán lugar poblado
فیروزی Irán lugar poblado
عز آباد Irán lugar poblado
چشمه چگینی Irán manantial
کوه چشمه حاجی مهراب Irán montaña
علی آباد Irán localidad
علی آباد Irán localidad
صنایع فلزی شاهین Irán área industrial
بند امیر Irán lugar poblado
بند امیر Irán lugar poblado
امیر آباد Irán lugar poblado
سبز آباد Irán lugar poblado
مهدی آباد Irán granja
فر آورده های غذائی بهشاد Irán fábrica
مزرعه تحقیقاتی مرغ بومی فارس Irán granja
پاسگاه انتظامی تخت جمشید Irán comisaría
حاجی آباد Irán granja
چشمه مور دراز Irán manantial
تنگ خرفت خانه Irán localidad
چشمه نی Irán manantial
دره کوپی Irán valle
کوشک میدان Irán sección de un lugar poblado
سر تل حسین آباد Irán sección de un lugar poblado
رودخانه سابله Irán arroyo
رفیع Irán lugar poblado
رودخانه نیسان Irán arroyo
گزگزار پائين Irán lugar poblado
ده خداداد Irán lugar poblado
آب فتح Irán arroyo
چکری Irán campamento
جرایه Irán lugar poblado abandonado
تماک Irán lugar poblado
کانی محلوم Irán granja
رودخانه اسین آباد Irán arroyo
کوه کانی بارام Irán montaña
گاوله Irán granja
خان آباد Irán granja
سر آب Irán granja
سر نجره Irán viñedos
آلبلاغ Irán lugar poblado
کوه کچکرش Irán montaña
اوجالو موسى Irán lugar poblado
كوه چراغ یانان Irán montaña
شرکت صنعتی جهاد Irán área industrial
چشمه طلا Irán lugar poblado
محمودآبادگاوکل Irán lugar poblado
دلغونه Irán lago intermitente
برآفتاب صید محمد Irán lugar poblado
امامزاده بابا حبیب Irán santuario
مادیان رود Irán arroyo
سر تخت Irán lugar poblado
زرین بان Irán lugar poblado
وره زرد Irán lugar poblado
تخت آب علیا Irán lugar poblado
سر تخت قدم خیر Irán lugar poblado abandonado
روبند جلگه خلج Irán lugar poblado
موله کالیاب Irán lugar poblado
مراد آباد Irán lugar poblado
چم آسیاب Irán lugar poblado
میانرود Irán lugar poblado
دره مران Irán lugar poblado
گل سیاه واشیان Irán lugar poblado
حسین جان Irán granja abandonada
کلک بیشه وسطی Irán lugar poblado
هگۀ کالیاب یک Irán lugar poblado
چم حصار Irán lugar poblado
کوچ نشین Irán granja
گرز لنگر Irán lugar poblado
گرگر Irán lugar poblado abandonado
اسلام آباد سفلی Irán lugar poblado
دول گاو کالیاب Irán lugar poblado
کوه داربید Irán montaña
ایلا هره Irán granja abandonada
امامزاده گیژان Irán santuario
چشمه گوش Irán lugar poblado
چناره Irán lugar poblado
شهید چمران Irán lugar poblado
چم گردله Irán lugar poblado
چقا سیاه Irán corral
ارمرود Irán lugar poblado
گردنه مله منگاول Irán paso
آواره Irán lugar poblado
کوه مبارکه Irán montaña
چاه شیر واشیان Irán lugar poblado
کوه کرخوجه Irán montaña
مراد آباد Irán lugar poblado
کتوله Irán lugar poblado
کوه غلیف Irán montaña
رودخانه کشگان Irán arroyo
کهریز Irán lugar poblado
جشیتوند Irán lugar poblado
چشمه گلان Irán manantial
هفت چشمه Irán lugar poblado
بابا بهرام Irán lugar poblado
چال کره Irán área
دمچک Irán granja abandonada
چم مهر Irán lugar poblado
چم حیدر Irán lugar poblado abandonado
چالکل چوب تراش Irán lugar poblado abandonado
قمیلیجه Irán lugar poblado
میان چقای سفلی Irán lugar poblado
کلکوشوند پائین Irán lugar poblado
ایمان آباد علیا Irán lugar poblado
حمام دره Irán lugar poblado
دره اقجی قیه Irán valle
چشمه تک آقاج Irán manantial
تپه مراد خان قوزی Irán cerro
چم پلک Irán lugar poblado
بنه Irán lugar poblado abandonado
زیارتگاه داود رشید Irán santuario
چم آستان Irán lugar poblado
چم سوخته Irán lugar poblado abandonado
احمدآباد Irán lugar poblado
کاظم آباد سورچم Irán lugar poblado
تنگه کرگز Irán desfiladero
میرزا آباد Irán lugar poblado
کلهبان Irán lugar poblado
کوه نبرسی Irán montaña
کرگز Irán lugar poblado
همت آباد علیا Irán lugar poblado
گچ بندی تیزاب Irán lugar poblado
چشمه مورینه Irán lugar poblado
کوه چوفر Irán montaña
کوه پیرزاد Irán montaña
چشمه مورینه Irán lugar poblado
کریم آباد Irán lugar poblado
بن مزرعه Irán lugar poblado
بلوط بان Irán lugar poblado
باباقلی آزادبخت Irán lugar poblado
چمدانه Irán lugar poblado
چم شینه Irán lugar poblado
کنجی کاله Irán lugar poblado
پاپل Irán lugar poblado
ملک آباد علیا Irán lugar poblado
کوهدشت Irán lugar poblado
کله گاو راه Irán lugar poblado
خان باغی Irán lugar poblado
آق دره Irán valle
دره ایالو Irán valle
ایالو دره سی Irán valle
ينگی كند جامه سرا Irán lugar poblado
برم تپه Irán lugar poblado
علی آباد Irán lugar poblado
اوچبلاغ Irán lugar poblado
شور آب هزاره Irán lugar poblado
کوه نسار حلوائی Irán montaña
کوه قلیلان Irán montaña
گراچقا Irán lugar poblado
زیارتگاه سید اسماعیل Irán santuario
قوی جوق علیا Irán lugar poblado
قره پالچوق Irán lugar poblado
رودخانه بلگرآباد Irán arroyo
کوه قراول خانه Irán montaña
امین آباد Irán lugar poblado
کوه اکبر آباد Irán montaña
رودخانه گوزن Irán arroyo
تپه قرج Irán cerro
رودخانه سراب Irán arroyo
عسگر آباد Irán lugar poblado
کوه قالیچه Irán montaña
خرم اباد Irán lugar poblado
چشمه قند Irán manantial
غریزآباد Irán ruina
کینی سایه Irán lugar poblado
ده نو Irán lugar poblado
کوه تماشه Irán montaña
حصار چم Irán granja abandonada
سراب قصلان Irán arroyo
چم تلور Irán arroyo
قره بلاغ پنجه Irán lugar poblado
کوه لانۀ ماران Irán montaña
کانی عین الله Irán manantial
یوسف جرد فعله گری Irán lugar poblado
تکیه سفلی Irán lugar poblado
زرده Irán lugar poblado
تینمو علیا Irán lugar poblado
تپه رش Irán lugar poblado
اوغلان مير احمد Irán lugar poblado abandonado
دره قصابخانه Irán valle
كوه قارنی پرتق Irán montaña
رودخانه سیلاب بهار Irán arroyo
سراب قصلان Irán arroyo
کوه زرد Irán montaña
سرخ علیجه Irán lugar poblado
شریف آباد Irán lugar poblado
سنگچین Irán lugar poblado
رستم آباد Irán lugar poblado
شور آباد Irán lugar poblado
قوزو جاخ چای Irán arroyo
یوخاری باغ Irán huerto
كوه بیژنه سر Irán montaña
كوه کول آباد Irán montaña
سراب قروه Irán manantial
دره شادی Irán valle
کوه بر آفتاب Irán montaña
حسن آباد Irán lugar poblado
حاجی آباد Irán lugar poblado
ميخوران فرمان فرما Irán lugar poblado
مهدیخان Irán lugar poblado
خشكه مرود سفلى Irán lugar poblado
کانی اشاکله Irán manantial
قره بلاغ Irán lugar poblado
سهنله Irán lugar poblado
قمشانه Irán lugar poblado
منبع باشی Irán localidad
چشمه کهریر Irán manantial
سلطان آباد دره ويران Irán lugar poblado
دره منا Irán valle
كوه میخ رستم Irán montaña
زرین جوب Irán lugar poblado
ده پهلوان Irán lugar poblado
شورزه Irán lugar poblado
کوه زاغه ملکه Irán montaña
ملا ولی Irán lugar poblado
رودخانه قورت دره چای Irán arroyo
غم طورقه Irán lugar poblado abandonado
کانی چای Irán manantial
كوه خورتاب Irán montaña
قاضی خانی Irán lugar poblado
لرخانی Irán lugar poblado
گردکانه سفلی Irán lugar poblado
گردکانه علیا Irán lugar poblado
کانی سید ویس Irán manantial
خرم آباد Irán lugar poblado
کوچکینه Irán lugar poblado
خسروآباد Irán lugar poblado
نش بلاغ Irán manantial
قورت دره سی Irán valle
پیر سلیمان Irán manantial
کانی رشید Irán manantial
کانی فتح الله Irán manantial
چم سرخ زمین Irán arroyo
کریم وند Irán lugar poblado
امامراده حیات غیبی Irán santuario
کانی بره توشه Irán manantial
کرسوان Irán lugar poblado
کل گدار Irán lugar poblado
جعفر آباد Irán lugar poblado
دره چریش لی Irán valle
دره قصاری Irán valle
نورمحمد Irán lugar poblado
كوه کانی چرمو Irán montaña
کمانۀ ميرزابيگی Irán lugar poblado
هاشم آباد Irán lugar poblado
گردکانه Irán lugar poblado
بالوانه معتمدی Irán lugar poblado
باغ بابا Irán huerto
فیروز آباد Irán lugar poblado abandonado
تازه کند Irán lugar poblado
دهنو Irán lugar poblado
گرگلان Irán lugar poblado
جوب کبود بالا Irán lugar poblado
میدان دره سی Irán valle
کرچن دره Irán valle
رودخانه گردگانیه Irán arroyo
کانی چای Irán manantial
الهياری Irán lugar poblado
كوه بیر Irán montaña
دره امام Irán valle
دره کهریز Irán valle
قره دره Irán valle
چشمه اقا محمد گلی Irán manantial
گوگ تپه Irán lugar poblado
كوه پریشان Irán montaña
کنی پر آب Irán manantial
مقبره پیرکتان Irán santuario
چماق تپه Irán lugar poblado
دستجرد علیا Irán lugar poblado
کوه دالاخانی Irán montaña
چرمله پائین Irán lugar poblado
کت دره سی Irán valle
رودخانه باریکه Irán arroyo
صحنه Irán lugar poblado
پریوه سفلی Irán lugar poblado
زیارتگاه امام علی Irán santuario
چم دانیار Irán arroyo
قشلاق سفلی Irán huerto
کوه سرکه Irán montaña
امرسیجار Irán huerto
چرکس Irán lugar poblado
بیتروان Irán lugar poblado
باوله Irán lugar poblado
بکتر سفلی Irán lugar poblado
دره دربند Irán valle
چغور قشلاق Irán lugar poblado
میرزا آباد Irán lugar poblado
لیقرو دره Irán granja abandonada
تيلكو Irán lugar poblado
دره کرگان چهل امیران Irán valle
امامزاده برجعلی Irán santuario
امامزاده عبدالله Irán santuario
كامشگران Irán lugar poblado
گاوکل سفلی Irán lugar poblado
چم قدیم خان Irán arroyo
چم اشرف آباد Irán arroyo
امامزاده حیدر Irán santuario
بید سرخ Irán lugar poblado
ورمغان Irán lugar poblado
قرا دربند Irán lugar poblado
کانی سهیلا Irán huerto
پارک شاهد Irán parque
گنجه گون Irán lugar poblado
برد زرد Irán corral
کوه گچ دروازه Irán montaña
دره زنگی Irán valle
دو پر نظری Irán lugar poblado
امامزاده خواجه خضر Irán santuario
رودخانه دلوار آبداری Irán arroyoNombres Geográficos Mundiales por Orden Alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 NO LATINOS


Comentarios


- Agregue esta página a Favoritos.

Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.